Välkommen till Vamlingbo Prästgård

Öppettider 2014

Museum Lars Jonsson och naturum
Skärtorsdag t.o.m. Annandag Påsk
samt lördag 26 och söndag 27 april.
Från och med 1 maj alla dagar
11.00 – 17.00

Forum Östersjön
18 juni – 17 aug
lördag, söndag, tisdag och torsdag
11.00 – 17.00

 

Heligholm Utveckling AB

Heligholm Utveckling AB bildades 2002 och har idag nästan 400 aktieägare. Bolaget skall bevara och utveckla Vamlingbo Prästgård till en bygdens gemensamma angelägenhet och till ett centrum för konst och naturupplevelse. Bolaget utgör en operativ part i Storsudrets näringsliv och samverkar med utvecklingsbenägna företag genom att mäkla kompetens och kapital.

Av Lars Jonsson